KESİN MİZAN BİLDİRİMİ KALDIRILDI


Açıklama: GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN KESİN MİZAN BİLDİRİMİ KALMDIRILDI
Kategori: Güncel Haberler
Eklenme Tarihi: 27.Temmuz.2016
Geçerli Tarih: 05.Temmuz.2020, 18:36
Site: MuhasebePortal
URL: http://www.muhasebeportal.com/haber_detay.asp?haberID=146


7 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete Sayı : 29783
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 403)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 472)

MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ V.U.K. 403 SAYILI TEBLİĞ İLE GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN GETİRİLMİŞTİ